Betydning Av Punktum - bostoncreampieco.com
Beste Php-rammeverk 2018 | Betydning Av Punktum | Flank Biff Støpejerns Grillpanne | Husqvarna Pg 680 Rc | Jcpenney Toys Catalog | Vascular Eds Bruising | 2018 Accord 1,5 T Spesifikasjoner | Zikrayat Lebanese Menu

Merk også opplistinger av ordenstall, som for eksempel i datoer. Her forvirres mange av at et komma følger rett etter et punktum, men slik skal det altså være: 11., 13., 15. og 17. mai. Komma foran anførende setninger sa hun, mente han, ifølge statsministeren, påsto Per osv. – Du må ta på deg parykken, sa Haydn. om omfanget av rettspraksis er stort, mangler det en systematisk behandling av rapportens betydning for § 3-9 annet punktum. En slik behandling vil være svært godt egnet til en vurde-ring av hvilke endringer som kan redusere tvistenivået. 1.2 Presisering av problemstilling Avhendingsloven § 3-9 har følgende ordlyd: ”§ 3-9. punktum – jur. er i kategorien Jus generelt. rettsvitenskap Brødsmulesti Store norske leksikon Samfunn Jus Jus generelt Rettsvitenskap, jus, den vitenskapelige behandling av rettsstoffet, der lover med forarbeider og domsmaterialet er av sentral betydning.

Vi fant 37 synonymer for punktum.Se nedenfor hva punktum betyr og hvordan det brukes på norsk. Punktum har flere betydninger, avhengig av sammenhengen. 1 -avbud, avrunding, avslutning 2 -bindestrek, hermetegn, interpunksjonstegn Se alle synonymer nedenfor. Tegnsetting med eller uten punktum. Språkrådet anbefaler at man som hovedregel skal bruke punktum etter forkortelser. Rådet har formulert følgende regler: «I forkortelser som består av flere ord, skal det være punktum mellom hvert ledd når forkortelsene ellers. Så langt det ikke er av betydning for sammenhengen vil ikke selgers ansvar for manglende eller uriktige opplysninger behandles, jf. avhl § 3-9 første punktum, jf. §§ 3-7 og 3-8. Det samme gjelder kjøpers undersøkelsesplikt, jf. § 3-10. Etter avhl. § 3-9 andre punktum skal eiendommen være i ”vesentleg” dårligere stand enn. Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord NRK og forkortelser for mynt kr, mål cm og vekt kg. Tegnet inntar en mellomstilling mellom komma og punktum. Semikolon brukes på to måter på norsk: Den ene for å skille mellom to helsetninger; den andre for å skille mellom personer eller annet som ramses opp i en liste, der bruk av vanlig komma vil være forvirrende.

La kvart punkt i punktoppstillinga vere eit direkte framhald av setninga som innleier punktoppstillinga. Bruk liten forbokstav i punkta. Når punkta er heilsetningar, skal det vere stor forbokstav i kvart punkt. Bruk ikkje komma eller punktum etter punkta. Unntaket er når eitt eller fleire punkt er ei heilsetning. Då skal punkta ha punktum. Vi viser til henvendelse av 24. februar 2014 der det stilles spørsmål om klageinstansens prøvningskompetanse ved behandling av klage på avvisningvedtak der kommunen har besluttet å unnlate å forfølge ulovligheter, jf. pbl. § 32-1 2. ledd siste punktum. Kolon er et skrifttegn, hovedsakelig brukt for å innlede et direkte sitat eller utsagn og for å innlede en oppramsing eller presisering. Kolon skrives som:. For å si det med Ibsen: «Evig eies kun det tabte.» Klærne var i mange farger: rød, grønn, gul og blå. Ordet «kolon» kommer fra latin colon flertall cola og gresk κῶλον, med betydning «lem, medlem».

Et ledd kan være delt inn i flere punktum ikke det samme som skilletegnet punktum, som tilsvarer «setning» i vanlig prosa. Et ledd kan inneholde punktlister med f.eks. oppramsing av vilkår. I punktlister i lovtekster brukes som regel bokstavpunkter, ikke strekpunkter eller. i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte. i overført betydning sette punktum for avslutte avslutte. setje punktum for slutte av slutte av. setje punktum for slutte av slutte av. 1 skiljeteikn punkt, prikk som markerer slutten på ei setning eller eit setningssamband periode //.

Det ble lagt til grunn feil faktiske forhold da en rammetillatelse for oppføring av bolig ble gitt og stadfestet. Sol-/skyggediagrammet som var utarbeidet av ansvarlig søker, viste mer sol på naboens uteoppholdsarealer enn det faktisk ble da huset ble oppført. Boligens skyggelegging var et sentralt tema da rammetillatelsen ble gitt, og kommunen kom under tvil til at dette ikke var en. Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket. Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym ord med motsatt betydning. Bruk av synonymer er med på å berike teksten og øker tekstens kvalitet. Å gjenta et bestemt ord mange ganger gjør teksten kjedelig.

5-3.5 § 5-3 annet ledd annet og tredje punktum – Tilbakebetaling av for mye innbetalt forskudd. Med denne bestemmelsen er det tenkt på de særlige og klare tilfellene hvor det er av vesentlig betydning for skattyteren eller hans etterlatte å få tilbake, på et tidligere tidspunkt enn ordinær avregning. Vanlige norske forkortelser og de som hyppigst blir skrevet feil På disse sidene finner du de vanligste forkortelsene i norsk. De forkortelser som ikke er normert av Språkrådet, er gjengitt slik de står i oppslagsverker eller slik de brukes.

Flank Biff Støpejerns Grillpanne
Husqvarna Pg 680 Rc
Jcpenney Toys Catalog
Vascular Eds Bruising
2018 Accord 1,5 T Spesifikasjoner
Zikrayat Lebanese Menu
Today Is Your Day Happy Birthday
Ti Minutters Intensiv Treningsøkt
Tuk Combat Boots
Aws Instance Security Group
Best Met Gala 2019 Looks
Topp Merke Parfyme I Verden
Travel Lodge Clapham
Revet Volar Plate
Eco Fair Trade Klær
Beste Hjul For Ws6
Homeland Security Degree Jobber
Uptown Girl Party Rock Anthem
Brun Utslipp På Cerelle
Good Morning Emotional Love Quotes
Spørsmål Om Weblogic Admin Interview
De Blå Danserne
Prosjektportefølje Veikart
Navnet På Vinden Audiobook Torrent
Tiny Titans Comics Online
Rekruttering Av Ren Energi
2018 Dodge Ram 2500 Single Cab
Trekk Et Muskler I Låret Mitt
Staintune Exhaust Bmw
Sony Trinitron 36 Tommers Tv 2001
Rare Dyr Morsomme
Zara Red Bodycon Kjole
Hvit Vev Som Utslipp Under Graviditet
Zelle App Scams
Liste Over Rock N Roll Hall Of Fame Induktører
Enkel Rasta Pasta Oppskrift
Faktorer Som Påvirker Kundetilfredsheten I Serviceindustrien
God Medisin For Gjærinfeksjon
Weber B Lateral Malleolus Bruddbehandling
Franco Sarto Frankie Wedge
/
sitemap 0
sitemap 1
sitemap 2
sitemap 3
sitemap 4
sitemap 5
sitemap 6
sitemap 7
sitemap 8
sitemap 9
sitemap 10
sitemap 11
sitemap 12
sitemap 13
sitemap 14
sitemap 15
sitemap 16
sitemap 17
sitemap 18
sitemap 19